MINHTUONG17

USDJPY đã có nhứng tín hiệu cho đà tăng.

Giá lên
MINHTUONG17 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Dừng lỗ khi giá dưới 110 chốt lời tại 112.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.