GKFXPrimeVN

USDJPY - 07/08/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 111,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,50 với mục tiêu 111,20 & 111, 05 .

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,50, có thể tới 111,65 & 111,85.

Tư vấn kĩ thuật: khi 111,20 bị vượt qua, ngắm tới 111, 05 .