GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh cặp USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang thể hiện xu hướng giảm khá mạnh

Tìm điểm sell quanh mức 109.7, mục tiêu hướng đến 109

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch