NgocHaiPearlie

USDJPY - Có thể dấu hiệu đảo chiều đã xác nhận.

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Nến tăng đảo chiều mạnh xuất hiện.
USD cũng đảo chiều tăng trở lại vượt được mức kháng cự H4
>>> kỳ vọng USDJPY sẽ tăng lại vào ngày mai và trong tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.