LegacyVA

JPY mạnh khi lợi suất trái phiếu tăng kỷ lục

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lợi suất trái phiếu 10 năm JGBs tăng cao kỷ lục trong 6 tháng

JPY đã tăng mạnh so với các đồng tiền chính

USD/JPY giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.