NguyenIval2804

USDJPY

Giá xuống
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
FX:USDJPY

USDJPY sau một đợi tăng dài không có nhịp hồi thì giờ đây đã phá qua cấu trúc tăng để cho một nhịp giảm

Giá đã phá qua vùng 111.227 thì mình mới có thể order một lệnh bán được

Sell limit tại giá 111.269 là vùng giá Fibo kéo từ đỉnh gần nhất nhé mọi người

Sl bắc buộc 111.509

tp thì có 2 nơi như trong chart

chúc mọi người vui vẻ
Bình luận: lệnh của mình đã hòa vốn nhé, khi giá chạm lại vùng 110.865 tạo thành mô hình 2 đáy thì rời SL về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.