FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
ujdjpy hiện tại ở chart m15 đang cho xu hướng tăng trạng thái giá tích lũy, tuy nhiên trong vòng 135 phút nữa (9 cây nến), nếu giá không phá đỉnh thì giá sẽ hồi về vùng 106.273 và sẽ tiếp tục tăng đến vùng 106.882
hộ trợ ở 106.273 - 106.228
kháng cự ở 106.882
canh buy ở 106.273 - 106.228
canh sell ở 106.882
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.