ThanhThaoMC

USDJPY: Chạm đường kháng cự cực mạnh. Target: 700pips

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật

Khả năng UJ sẽ giảm 700 pips xuất phát từ đường màu đỏ đến mức hỗ trợ phía dưới.
Đường màu đỏ rất có ý nghĩa đối với USDJPY vì nó luôn bị đẩy xuống mỗi khi chạm
Cơ hội 700 pips có nghĩa chúng ta có thể thực hiện một số giao dịch tuyệt vời trong xu hướng giảm.
Good luck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.