ThanhThaoMC

USDJPY: Chạm đường kháng cự cực mạnh. Target: 700pips

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật

Khả năng UJ sẽ giảm 700 pips xuất phát từ đường màu đỏ đến mức hỗ trợ phía dưới.
Đường màu đỏ rất có ý nghĩa đối với USDJPY vì nó luôn bị đẩy xuống mỗi khi chạm
Cơ hội 700 pips có nghĩa chúng ta có thể thực hiện một số giao dịch tuyệt vời trong xu hướng giảm.
Good luck.