mmfxtrading

106.000 đang giữ vai trò quan trọng

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại đồng USDJPY khá choppy và vẫn chưa quyết định rõ ràng hướng đi tiếp tới. Hiện tại sự sideway tích luỹ của UJ cần phải cân nhắc kĩ vùng giá 106 để xem giá sẽ đi lên cao hơn hay sẽ sập từ đây.
Trường hợp 1 thì 106.000 sẽ chỉ là vùng correction của ngày thứ 4, nếu như vậy giá có thể chạy lên gần 108.000 sau khi break channel gía mình đã kẻ trong biểu đồ.
Trường hợp 2 thì sau 1 loạt lower high ( đỉnh thấp hơn) thì nhiều khả năng đây tiếp tục sẽ là 1 đỉnh thấp hơn của của UJ, đồng thời đây cũng là kênh giá đi xuống. Vùng 104.000 hoàn toàn có thể được test lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.