khoaphp

#0081 - USD/JPY Sell limit tại 111.377

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY Sell limit @111.377
SL @111.649
TP @111.119

(SL = TP = 26 pips)

Nếu giá chạm TP trước khi dính entry hủy lệnh này.