TRADERPLUS-VN

Sell trực tiếp USDJPY - Ngày 28/9

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell trực tiếp USDJPY - Ngày 28/9
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ