SuperForex

Giá đang trong xu hướng giảm

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Liên quan đến các xu hướng trên thị trường, đồng đô la tiếp tục giảm so với giỏ các tiền tệ chính. Điều này quan hệ đến các rủi ro chính trị và cũng xác nhận bức tranh kĩ thuật hiện tại.

Cặp tiền của chúng ta đã hình thành xu hướng xuống thấp và tại lúc này đang di chuyển ra xa khỏi ranh giới phía trên của kênh. Do đó, chúng tôi khuyên bạn thực hiện các giao dịch ngắn hạn và tìm kiếm điểm thoát ra tại các ranh giới thấp hơn của kênh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.