GKFXPrimeVN

Nhận định cặp USD/JPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Fed đã tăng lãi suất như kỳ vọng
Canh buy usd/jpy vùng giá 112.20 - 112.5
mục tiêu 113 - 113.5

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.