GKFXPrimeVN

Nhận định cặp USD/JPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Fed đã tăng lãi suất như kỳ vọng
Canh buy usd/jpy vùng giá 112.20 - 112.5
mục tiêu 113 - 113.5

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.