VnRebates

USDJPY - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Cấu trúc: D1 đã quay về range tích luỹ trước đó. Xu hướng lớn vẫn là xu hướng tăng

- Momentum sóng: Lực của sóng đổ mạnh nhưng đã được bên mua giữ lại phần nào, thể hiện qua cây doji với râu nến rất dài và volume cao.

- Khuyến nghị: Nhiều khả năng lực đổ sẽ cần thời gian hấp thụ và tạo range nhỏ trong range lớn. Chờ hình thành HL mới trước khi có quyết định mua lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.