URIFX

@USDJPY #waveC or wave 2 => Có đi qua tâm bão?

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có lẽ USDJPY đã có dấu hiệu reversal rồi. Nếu giá có quay về thì cũng sẽ tạo mô hình H&S . Khi mà giá vượt qua bottle-neck thì sẽ xuống luôn. Với news dày đặc sắp tới sẽ là fuel cho giá lao dốc.
Bình luận:
on the go
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.