URIFX

@USDJPY #waveC or wave 2 => Có đi qua tâm bão?

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có lẽ USDJPY đã có dấu hiệu reversal rồi. Nếu giá có quay về thì cũng sẽ tạo mô hình H&S . Khi mà giá vượt qua bottle-neck thì sẽ xuống luôn. Với news dày đặc sắp tới sẽ là fuel cho giá lao dốc.
Bình luận: on the go