khoaphp

Sell USD/xxx & Buy xxx/USD, ưu tiên sell USD/JPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khả năng rất cao USD sẽ giảm mạnh ít nhất đến giữa tháng 12
JPY đang đứng vững.

Ưu tiên SELL USD/JPY , SL TP như chart.

Good luck!

Trade safe like Mr.K <3