DatTong

USDJPY - 4H MUA khi giá điều chỉnh giảm

Giá lên
DatTong Premium Updated   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Giá xu hướng tăng trên H4
- Giá nằm trên cản
- Canh mua ở vùng điều chỉnh
Bình luận: Hiện tại USD/JPY đang breakup lên. Chúng ta dời SL vào entry, và quan sát thêm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.