TieuLongFX

Cần một bức phá mạnh trong tuần này để xu hướng rõ ràng hơn

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đang bị kẹt ở trong 2 tam giác cân đã phá tam giác cân thứ 1 và còn 1 cái nữa thì mới rõ ràng là đảo chiều xu hướng tăng dài hạn. Nếu tuần này là 1 pinbar đẩy lên khi gặp vùng cầu ngay vị trí hiện tại thì sẽ bức phá tăng còn nếu xác nhận giảm cho pinbar đảo chiều giảm thì kết thúc tháng này sẽ là pinbar giảm => Hình thành mô hình AB=CD giảm hơn là Elliott tăng => Kết quả vàng sẽ tăng theo mô hình Harmonics mới tạo tuần rồi hơn là kế hoạch giảm dài hạn đã phân tích. Cứ đợi hết tháng sẽ rõ ràng cho việc mua UJ và bán XAU dài hạn hay ko?

Chiến thuật của tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance & Harmonics Pattern.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.