mayquanxi

Mục tiêu 115.40

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã không hình thành vai phải cho cho mô hình đầu và vai cho xu hướng giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.