KhiemNI

USDJPY : 113.662 Giá để mua vào

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đã vào mức giá 113.662
Mức giá này phù hợp cho trend line ngày. Đây là kế hoạch có tỷ lệ RR tốt
STOPLOSS sẽ ở mức 113.240
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.