KhiemNI

USDJPY : 113.662 Giá để mua vào

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đã vào mức giá 113.662
Mức giá này phù hợp cho trend line ngày. Đây là kế hoạch có tỷ lệ RR tốt
STOPLOSS sẽ ở mức 113.240