Fondex

USDJPY đã có thể bắt đầu SELL

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Liên tiếp là những đỉnh mới của USDJPY thấp hơn đỉnh trước đó của nó. Điều này cho thấy rằng USDJPY đang trong trend giảm. Sell USDJPY ngay sau khi xuất hiện 1 cây nến đỏ là điều hoàn toàn hợp lý.

SELL USDJPY 113.200
TP: 111.000
SL. 114.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.