UnknownUnicorn4548749

USDJPY 26/12/2019 Chưa phải lúc để Sell- Chuẩn bị sell dài hạn

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại tuy khung D1 đã tạo mô hình giảm giá nhưng chỉ dựa vào mỗi PA tại D1 thì rất dễ quét sl, chúng ta sẽ chờ đợi giá chạm về lại vùng Cung M1 hợp lưu Trendline giảm và sell cho dài hạn cặp này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.