FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hi mọi người, hôm nay lại bắt đầu vào phiên âu, mình có vào lệnh Short cặp UJ, các bạn có thể thấy giá hồi về điểm bắt đầu của sóng giảm, và mình vào lệnh bằng cách mở cấu trúc ở khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào, sau khi khung m5 break cấu trúc tăng thì mình quyết định short theo momentum luôn. Mọi người tham khảo. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.