FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tuần này chân USD sẽ biến động mạnh.
FOMC tối thứ 4 sẽ đưa ra quyết định về việc nâng lãi suất USD và kế hoạch năm 2018 của FED.
1. FED nâng lãi suất tháng 12, gần như 100%, các điều kiện đã chín muồi.
2. Thông điệp lộ trình lãi suất năm 2018
a) Nâng lãi suất 3 lần --> mkt đã pricing vào giá: canh short UJ vùng giá 114.5x.
b) Dự kiến > 3 lần --> UJ sẽ tăng mạnh, khả năng test ngưỡng 116.5x.
3.chu kỳ của UJ sẽ giảm mạnh từ Quý I hàng năm do nhu cầu JPY tăng mạnh (kết thúc năm tài chính Nhật tháng 3, dòng tiền sẽ quay lại Nhật, cầu JPY tăng cao, cách doanh nghiệp bán U để buy J chuyển lợi nhuận về nước).
Trading plan:
1. Sell limit @ 114.46 sl 20 pips TP 100 pips.
2. buy stop UJ @ 115.35 SL 30 pips. TP 120 pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.