BLACKBULL:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Chính sách cuộc họp của FOMC hôm nay đúng như dự kiến, với việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lên 3,25%. Để phản ứng lại, USD / JPY đã di chuyển theo hướng tăng phá vỡ mức hợp nhất hàng ngày.

Tuy nhiên, đồng JPY có thể tìm thấy một số hỗ trợ sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiến hành kiểm tra tỷ giá để chuẩn bị cho một sự can thiệp có thể xảy ra đối với đồng tiền này. Nhật Bản hiện đã sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối bất cứ lúc nào để hỗ trợ đồng yên (bằng cách bán đô la / mua đồng yên), nếu cần.

Về mặt kỹ thuật, sau quyết định lãi suất từ ​​FED, mức giá 145.00 trở nên tập trung hơn.

Theo Chỉ báo Mean Reversion Channel (biến thể MRI của Fareid), giá hiện đang dao động ở vùng điều kiện quá mua yếu. Do đó, có một gợi ý rằng USD / JY vẫn có tiềm năng tăng điểm hạn chế trước khi chạm đến vùng quá mua mạnh. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự 145,00, chỉ báo MRC cho thấy rằng mục tiêu trên 147,00 có thể là mơ tưởng trong thời gian rất gần.
gặp phải ngưỡng kháng cự ngày càng mạnh tại 147,00 như được chỉ ra bởi chỉ báo MRC cho mục tiêu thận trọng hoặc đẩy về vùng cung tâm lý 150.000 với động lượng mạnh nếu không.

Mục tiêu dài hạn sẽ là khoảng 150,00 và mức giá cao nhất năm 1990 là 160,00. Các mục tiêu dài hạn này phụ thuộc vào việc BoJ vẫn giữ thái độ trung lập và không can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Nếu BoJ thực sự can thiệp, hãy theo dõi giá để kiểm tra vùng hỗ trợ 143,00. Nếu không biết chính xác BoJ sẽ hỗ trợ đồng yên bao xa, thị trường có thể trở nên hoang mang và một đợt bán tháo USD / JPY lớn hơn mức mà BoJ chịu trách nhiệm trực tiếp có thể xảy ra. Việc phá vỡ dưới vùng đó có khả năng kiểm tra lại mức 140.353 do MRC chỉ ra.

Free TradingView Pro with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.