GKFXPrimeVN

chiến thuật giao dịch USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp usdjpy có phiên phục hồi khá mạnh sau khi phá vỡ dưới vùng 107, tuy nhiên cấu trúc giảm vẫn chưa thay đổi

Canh bán 107.5, mục tiêu 107, stop loss 107.7

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.