Raymond_VN

Canh Buy USDJPY tuần 14-18/06/2021

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Với USDJPY tuần qua giá liên tục test kênh giá dưới để phá nhưng bất thành và tạo các đáy sau cao hơn đáy trước. Vì vậy sang tuần chúng ta tiếp tục duy trì các vị thế mua vào trước đó, SL đặt phía dưới đường kênh. Trong trường hợp giá phá được đường kênh và tạo đáy thấp mới thì chúng ta sẽ tạm thời từ bỏ chiến thuật này.

Best regards,
Raymond_VN

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích được cung cấp hoàn toàn là thông tin và nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Hãy nhớ rằng bạn cần có kế hoạch trước khi bắt đầu giao dịch. Vì vậy, hãy nắm bắt kiến ​​thức này và sử dụng nó như một gợi ý sẽ giúp bạn hiểu thị trường và dễ dàng dự đoán động thái tiếp theo của mình.

Bình luận