tradafx

Chờ đợi cơ hội mua với USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá đã bị phá vỡ.
Giá tăng mạnh phá Key level tại 111.300. Đợi một động thái retest xuất hiện tín hiệu mua tại đây thì vào lệnh với USDJPY .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 112.000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.