GKFXPrimeVN

Nhận định cặp USD/JPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tiếp tục short usdjpy giá 113-113.5
target 112 -112.5
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc giao dịch và quản lý nguồn vốn của mình