Ditrki1508

UJ sell lại khung m15 scalping

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
như lệnh UJ trước mình cắt tay 1.5R vì thấy lực lên yếu sell lại 1 lệnh như hình ae nhé về đáy cũ nhớ kéo entry
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.