giaodichsong

USDJPY- Đâu là TOP?

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY sẽ còn tăng và phá qua vùng đỉnh 131.200. Seller hãy cẩn thận stoploss. Sau đợt sóng tăng này, USDJPY có thể sẽ giảm nhưng cần quan sát thêm và chờ tín hiệu xác nhận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.