FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang tiếp cập mức kháng cự của nó tại 107.828, tại đây có xu hướng giá sẽ quay đầu hướng về mức hỗ trợ tại 107.047.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.