Bee_Nguyen

USDJPY,D,SELL, Harmonic

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Mô hình Harmonic W, D đã hoàn thiện
- Chỉ báo RSI (14), Stock(14,3,3) đang nằm trong vùng quá mua
- Chỉ báo CCI (14) báo hiệu tín hiệu đảo chiệu
->> sell 133.580
+ TP1: 111.009
+ TP2: 109.874
+ TP3: 108.613
+ SL: 133.580
->> Chú ý theo dõi diễn biến giá dời SL thích hợp để đảm bảo vốn
->> 21h tối nay 17/7 Chủ tịch Fed Powell phát biểu ->> ảnh hưởng đến đồng USD ->> theo dõi lệnh để vào ra lệnh hợp lý
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.