jlcuongFX

SEL UJ điều chỉnh lấp GAP

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell uj ngắn hạn.

Bình luận