FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Những người theo dõi USDJPY sẽ nhận thấy mốc phá dưới mức 107,5. Điều này chúng ta có thể vẽ ra những nấc thang dẫn xuống mốc hỗ trợ tại 105,5.

Với BOJ đang bị trì hoãn, chúng ta có thể thoải mái tiếp tục dựa vào JPY, các mục tiêu ban đầu ở mức Fibo 50% ở đây là 106,5 với những người mua có kinh nghiệm hơn sẽ đạt 61,8 tại 106,0. Trong khi lên đỉnh trần ở 109,40-50 sẽ giữ áp lực cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.