anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC USDJYP 25/11/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cả nhà có thể tham khảo usdjyp chờ mua vùng như hình

Bình luận: hit sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.