AMBroker

USDJPY đã có cơ hội short

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xu hướng: Bearish
Kháng cự 114.50 và 111.90 - 112.00
Hỗ trợ 110.00. 108.50 và 104.60
Price action: Chúng ta có thể thấy có mô hình inside bar đã phá xuống dưới và sau đấy là mô hình fakey đã được confirm tại khung D1. Đây là những mô hình confirm khá chắc chắn về xu hướng giảm.
Đồng thời các mô hình lại đều xuất hiện tại kháng cự 109.900.
Ý tưởng giao dịch: Sell tại kháng cự hiện tại về mục tiêu 108.5
Đã hủy lệnh:
do nến ngày đảo chiều nên mô hình fakey bị phá
Bình luận:
Dù giá đi đúng hướng dự đoán nhưng do price action không ủng hộ nên chúng ta huỷ lệnh phòng tránh rủi ro
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.