nguyenhuuductrader

USD/JPY-Xuất hiện dấu hiệu đảo chiều giảm

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
SELL tại vùng 113.140 SL 113.841 TP 111.544

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.