FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY cũng tương tự USDCAD mình đã phân tích trước đó. giá đã tạo cấu trúc giảm và phá xuống vùng mua chính của H4

Nhận định: chờ giá hồi về 1 trong 2 điểm sau để tìm cơ hội sell xuống.
1) vùng giá đã phá xuống để tạo cấu trúc giảm trước đó.
2) Nếu giá hồi lên trên vùng đã bị phá xuống trước đó thì chờ giá lên đến vùng bán chính của H1 để tìm cơ hội sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.