URIFX

@USDJPY #Wave5 => Buy

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có thể còn 1 wave 5 nữa.
Mình sẽ buy với risk:reward ít nhất 1:2.6
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: moving up

Bình luận: vẫn còn tăng
Bình luận: Đạt mục tiêu #1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chốt lời an toàn. không nên mạo hiểm tiếp