URIFX

@USDJPY #Wave5 => Buy

Giá lên
URIFX Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY có thể còn 1 wave 5 nữa.
Mình sẽ buy với risk:reward ít nhất 1:2.6
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
moving up

Bình luận:
vẫn còn tăng
Bình luận:
Đạt mục tiêu #1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời an toàn. không nên mạo hiểm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.