LeTrongHoaiNam

Cần kiểm tra lại cản 105.600

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vùng này là vùng cản rất mạnh của cặp UJ, lần trươcs có lúc lực long đã không đủ để vượt qua được ngưỡng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.