Leadership

Giao dịch USDJPY những ngày tới

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã rơi khoảng hơn 300 pips chỉ trong vòng có 1 tuần. Vùng giá hiện tại không phải là quá đẹp để BUY hay là SELL. Tôi cho rằng USDJPY sẽ quay lại vùng giá 113.00 trong những ngày tới. Tuy nhiên, nếu có thể, hãy chờ USDJPY hình thành rõ xu hướng để bắt đầu chiến lược giao dịch.

BUY USDJPY - 110.50
Target: 113.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.