khoahuynh

USDJPY - Canh sell

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh sell UJ tại vùng cản quan trọng 114.2 - 114.30
Take profit 3R
Trường hợp phá vỡ 114.32, nhiều khả năng giá leo lên 114.6.
Tiếp tục canh sell tại vùng này
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.