QUANGJP

phân tích usd jpy 1/9/2021

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
phân tích dài hạn usd jpy
dự trên các yếu tố cơ bản và kỹ thuật đang ủng hộ rõ rệt cho usd jpy tang trưởng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.