FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đang tiếp cận hỗ trợ của mình ở mức 109.17 , nơi nó có khả năng bật trở lại ngưỡng kháng cự tại 109.662