ThanhDCOfficial

[USDJPY] Long khi giá phá đường neckline

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Một Setup đẹp cho chúng ta tham gia thị trường.
- Chờ giá phá neckline (đồng thời là đường xu hướng giảm)
- Long ngay sau khi có nến xác nhận đã breakout trendline hoặc neckline
- Target Cản tiếp theo hoặc tùy bạn theo quản lý vốn của bạn.

Đầu cơ tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, mọi nhận định chỉ là xác suất.
Quản lý vốn ổn định nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.