ThanhThaoMC

USDJPY update for sellers

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Các bước sóng luôn lặp lại theo cách riêng của nó .
Kiểm tra biểu đồ hàng ngày của USDJPY , chúng ta sẽ thấy câu trả lời .

Để bắt đầu một cú swing mới hoặc xu hướng mới, USDJPY cần tích lũy một thời gian.
Mỗi khi nó muốn dump, nó di chuyển với bốn sóng sang ngang trước khi rơi xuống, khi nó muốn bump lên cũng vậy
Canh 112.3 sell xuống ăn 30pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.