OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Về dài hạn đang tích lũy rất mạnh tuy nhiên tiêu cực nếu USD/JPY dưới 104.8 sẽ giảm về 100.7 mới có nhịp hồi mới và ngược lại phải có biến động và nằm trên vùng 109.6 mới tích cực và an toàn, có cơ hội tăng lên 112.4. Hỗ trợ 108, kháng cự ở 104.8 và 108 và 110, và 112.4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.