DatTong

USDJPY, Bán theo H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Dự đoán xu hướng trên H4 của USDJPY .
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Three Falling Peaks Pattern forming on H4 USDJPY ???

Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.