ZuZj

UJ 21/09/2020

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ 21/09/2020
Bình luận: done
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.